Documenten

Onzichtbare bevestiging met lijm op een aluminium of houten achterconstructie (EMEA) - Algemeen Overzicht

Bevestigingssystemen kunnen op basis van lijm onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden. Onder deze voorwaarden vallen met name zorgvuldige aandacht voor de verschillende installatiedetails, installatie door een daartoe gekwalificeerde partij overeenkomstig alle richtlijnen en aanbevelingen van een gekwalificeerde lijmfabrikant en met inachtneming van alle desbetreffende wet- en regelgeving. Trespa is niet verantwoordelijk voor de selectie of het gebruik van lijm in bevestigingssystemen.
Trespa® Meteon®-panelen met verschillende diktes kunnen door middel van een flexibel blijvend lijmsysteem op een verticale aluminium of houten achterconstructie bevestigd worden.
Meer technische gegevens van dit bevestigingssysteem zijn beschikbaar als PDF-bestand, dat kan worden gedownload op deze pagina.